l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Aktualności

Konkurs BHP - Bezpiecznie od startu

Kategoria: BHP, Data dodania: 2014-02-12

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.


 

 

 

 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uprzejmie informuje, o przygotowaniu do prac organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

1.    Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze, zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy przy współpracy Kuratorium Oświaty oraz szkół zawodowych;

miejsce:Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, Poznań

2.    Organizatorami na etapie ogólnokrajowym są: Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB.

miejsce:Związek Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14, Warszawa

Celem  Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Konkurs adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Problematyka prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziana
w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, a także tematyka szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wszyscy uczestnicy Konkursu odpowiadają na pisemne pytania testowe
z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Do ścisłego finału Konkursu kwalifikuje się sześciu uczestników z największą ilością punktów uzyskanych po rozwiązaniu testu.

Uczestnicy ścisłego finału Konkursu odpowiadają na pytania ustne w celu wyłonienia zwycięzcy i ustalenia kolejnych lokat.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują okolicznościowe dyplomy, a zwycięzca i finaliści otrzymują ponadto nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i partnerów Konkursu.

 

Etap regionalny Konkursu odbędzie się w dniu 11.04.2014, o godz. 1100 w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie w terminie do 27.03.2014 uczniów, którzy będą uczestniczyć w etapie regionalnym Konkursu, wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.maciejewska@irpoznan.com.pl

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc na etapie regionalnym będą reprezentować Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Ogólnopolskim Konkursie który odbędzie się w dniu 15.05.2014 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Maciejewska, e-mail: malgorzata.maciejewska@irpoznan.com.pl, tel. 61 859 35 58, fax. 61 852 13 16.

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 
Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.